Inloggen


Algemene Bemiddelings- en Huurvoorwaarden (AGB) van Interholiday AG
Aanvullende informatie

Inrichting
De vakantiehuizen en vakantiewoningen zijn naar de individuele smaak van de verhuurder gebouwd en ingericht. Deze zijn soms eenvoudig en praktisch ingericht. Het kan gebeuren, dat er wel eens minder meubilair aanwezig is, dan u thuis bent gewend. Ook wanneer er televisietoestellen aanwezig zijn, is het niet vanzelfsprekend, dat u er Nederlandse programma`s op kunt ontvangen. Bij de warmwatervoorziening met een boiler is het douchen afhankelijk van de boilercapaciteit.

Beschrijving van de vakantieobjecten
De beschrijvingen worden met de grootste zorgvuldigheid opgemaakt. Deze berusten op de gegevens van de verhuurder en komen overeen met de situatie op het moment van de samenstelling van de objectbeschrijving. Tengevolge van vertalingen kan door noodzakelijke omschrijving het bedoelde voorwerp worden benaderd (zoals bij de beschrijving van een open haard, die buiten is). Vele verhuurders moderniseren respectievelijk veranderen hun huis of grondstuk. Daardoor kunnen kleine veranderingen optreden. Zijn deze relevant, is de verhuurder verplicht, de huurder hierover te informeren. De beschrijving begint telkens met de opsomming van het totale aantal woon- en slaapkamers, de woonoppervlakte en de maximale bezetting. Vervolgens komt de gedetailleerde beschrijving van de inrichting.

Bedden en kastruimte
De bedden zijn overeenkomstig de standaards van de desbetreffende landen. Bij etra bedden gaat het normaal gesproken om opklapbedden, couch(slaapbank)bedden, uittrekbare stoelen en kleine ligbanken. De kastruimte in de vakantiehuizen is niet erg groot. Men kan er niet vanuit gaan, dat er voor elke persoon een kast aanwezig is. U wordt aangeraden om zowel beddegoed, keukendoeken als ook hand- en baddoeken mee te nemen. Zie ook de toelichting in de objectbeschrijving.

Grondstuk
Vele grondstukken zijn natuurlijke grondstukken resp. terreinen. Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat deze begroeid zijn met bomen en struiken en niet alles beschikbaar kan zijn voor individueel of gemeenschappelijk gebruik. Het kan ook voorkomen, dat een genoemd uitzicht door bomen, heggen of een schutting wordt belemmerd. Tuinmeubilair is niet altijd voor de maximale bezetting aanwezig. In de regel zijn er tenminste 1 tafel en 2 stoelen aanwezig. Vanwege de aanwezigheid van natuur van sommige huurobjecten moet men rekening houden met de aanwezigheid van insekten (zoals muggen, vliegen, spinnen, mieren). Spinnewebben onstaan soms `s nachts. Men kan niet verhinderen, dat vrij lopende katten en honden het grondstuk betreden. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade aan voertuigen, die op het grondstuk worden geparkeerd.

Huisdieren
Het meebrengen van huisdieren is geregeld in de resp.objectbeschrijving. Een huisdier moet in ieder geval met vermelding van soort en grootte bij de reservering worden aangegeven, ook al zijn huisdieren volgens de objectbeschrijving toegestaan. De toestemming geldt principieel slechts voor 1 huisdier. Afhankelijk van transit- en bestemmingsland dient u voor begin van de reis de nodige documenten, bewijzen (voor vaccinaties) of dierenidentiteitskaarten aan te vragen en bij het overschreiden van de grens voor te leggen. Inlichtingen over de benodigde dokumenten voor uw huisdier zijn verkrijgbaar bij de dierenarts. Wanneer het meenemen van huisdieren niet toegestaan is, betekent dit niet automatisch, dat de aanwezigheid van huisdieren op het grondstuk resp. in het vakantiepark helemaal uitgesloten kan worden. Meestal is het niet toegestaan, om huisdieren naar de eetzaal of naar het zwembad mee te nemen. Het is de gewoonte, dat de verhuurder een bepaald bedrag per dag/per dier vraagt. Houdt u er rekening mee, dat huisdieren in sommige inrichtingen niet welkom zijn.

Afstanden en openingstijden
Afstanden en openingstijden worden meestal door de verhuurder ingeschat. De afstanden zijn meestal de kortste afstand (luchtlijn). Ze dienen ter orientering.De openingstijden van skivoorzieningen, liften, verhuurfaciliteiten, winkels, restaurants en andere aangeboden inrichtingen zijn vaak afhankelijk van het seizoen en niet het hele jaar geopend. De verhuurder heeft geen invloed op de winkels en kan daarom geen openingstijden en afstanden garanderen. Afwijkingen zijn altijd mogelijk. Afstanden naar zwemgelegenheden hebben betrekking op het zomeraanbod. Hetzelfde geldt voor informatie over pools/zwembaden. De afstand naar het water betekent niet, dat men er ook zwemmen kan. Veel sportaanbiedingen zijn mogelijk, wanneer er voldoende zon is. De vermelde gegevens over skiliften en andere wintersportmogelijkheden zijn gebaseerd op informatie van de verhuurder en/of exploitant van het vorige seizoen. Bij particuliere voorzieningen beslist de verantwoordelijke eigenaar over de instelling. Hierdoor is het mogelijk, dat skiliften niet zoals het jaar ervoor, beschikbaar zijn en dat vermelde gegevens over de afstanden voor het lopende jaar hun geldigheid verliezen.

Toeristenbelasting en waarborgsom
De toeristenbelasting (plaatselijke vreemdelingenverkeer ofwel nationale belasting voor toerisme en recreatie) wordt algemeen vastgesteld in aanvulling op de huurprijs. De hoogte van deze extra belasting is afhankelijk van de regeling van de desbetreffende gemeente plus bijkomstige overschrijvingskosten, verder van de leeftijd van de huurder als ook gedeeltelijk van de huurperiode. De toeristenbelasting wordt afhankelijk van de beschrijving van het object of bij de boeking (betaling in het land van boeking) of bij aankomst op het vakantieadres betaald. De toeristenbelasting ligt afhankelijk van het land, de regio en plaats, tussen de 0,80 € en maximaal 2,50 € per persoon/per dag. Bij de boeking moet men de leeftijd van alle meereizende kinderen aangeven. Wanneer er geen leeftijd van de medereizigers is aangegeven, wordt er van volwassen personen uitgegaan. Uw verhuurder zal bij de overhandiging van de sleutels een waarborgsom voor de inboedel van het huurobject in hoogte van minstens 150,00 € vragen. Andere waarborgsommen worden in de objectbeschrijving vermeld. Het geld moet contant in de aangegeven valuta betaald worden, omdat anders de overhandiging van de sleutels geweigerd kan worden. Na teruggave van de sleutels en de ordelijke overgave van het huurobject volgt de terugbetaling van de waarborgsom ter plaatse door de verhuurder. Tevens verrekenen sommige verhuurders de waarborgsom gedeeltelijk met eerder afgesproken verbruikerskosten. De teruggave van de waarborgsom ter plaatse is voor de verhuurder verplicht. Dit kan alleen direct met de verhuurder geregeld worden.

Aankomst en vertek als ook verblijf
Aankomst en vertrek gebeuren uitsluitend individueel. De heenreis kan afhankelijk van de afstand en uitrusting door u gepland worden. De exacte tijd is op uw huurtegoedbon aangegeven. Is er geen tijd aangegeven, dan geldt: de verhuurder verwacht u tussen 15 en 18 uur. Reisvertragingen zouden in ieder geval met de verhuurder worden afgesproken, omdat de verhuurder niet langer dan een redelijke tijd op de huurder dient te wachten. Het telefoonnummer van de verhuurder staat op het huurtegoedbon. Vele verhuurders werken, wonen niet in de buurt van uw vakantiehuis en moeten zelf nog naar huis rijden. Het vertrek moet op zijn laatst om 10.00 uur gebeuren. Aankomst- en vertrek is meestal zaterdag. Gedeeltelijk zou de heenreis overdag kunnen (speciaal in het voor- en naseizoen, bij hotels afhankelijk van de minimale verblijfsduur), zodat ook een van het weekrythme afwijkend verblijf mogelijk is. Ook hier zijn de bovengenoemde aankomst- en vertrektijden van toepassing. Wij vragen graag speciale wensen voor u bij de huiseigenaar aan. De huurder zou de heenreis beslist bij daglicht ondernemen, omdat sommige toegangswegen juist in het donker of in de winter bij vallende of hoge sneeuw niet meteen te vinden zijn. Wanneer de verhuurder een verwijzing naar een steile ofwel natuurlijke toegangsweg geeft, is het raadzaam om geen diepliggende voertuigen te gebruiken.Ook zou u eraan kunnen denken, dat bij een vakantieverblijf op grotere hoogte in de winter vele toegangswegen alleen met sneeuwkettingen en zand te berijden zijn. De huurder zou alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen moeten treffen, die aangepast zijn aan de hoge ligging van de plaats. Een automobielclub kan hierbij van grote dienst zijn.

Verplichting van de huurder
De huurder is verplicht, het gehuurde object met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandele en de aanvertrouwde inboedel volledig in het gehuurde object terug te laten. De huurder is aansprakelijk voor alle personen, die gezamenlijk met hem het object huren.


A) Algemene vooewaarden voor de bemiddeling

1. De Interholiday AG (in het vervolg bemiddelaar genoemd) bemiddelt huur- en logementsovereenkomsten (in het vervolg huurovereenkomsten genoemd) in opdracht en met volmacht voor huisbezitters, hoteliers en gelijke ondernemingen (in het vervolg verhuurder genoemd), die het verhuren van vakantieobjecten aanbieden. De Interholiday AG handelt hier uitsluitend als bemiddelaar. De bemiddelaar neemt de informatie van de desbetreffende verhuurder en huurder over in naam en in opdracht van de desbetreffende andere partij. De verhuur geschiedt in naam en op rekening van de verhuurders.

2. Bij reserveringen en boekingen worden de verhuurders door de bemiddelaars vertegenwoordigd. De bemiddelaar is door de verhuurders als generaalbemiddelaar bevolmachtigd, om reserveringen aan te nemen, boekingen te bevestigen, verschuldigde kosten en belastingen alsmede annuleringsbijdragen te eisen en te innen als ook verklaringen in naam van de verhuurder af te geven.

3. De bemiddelaar heeft de plicht, om voor een ordelijke uitvoering van de bemiddeling te zorgen. De inrichting en de toestand van het huurobject komen overeen met de beschrijving van de verhuurder (objectbeschrijving) en werd door de bemiddelaar in zijn datenbank opgeslagen, vertaald en aangeboden.

B) Reserveringen en boekingen

1. De huurder heeft de mogelijkheid, mondeling, schriftelijk, per fax, per mail of online het gewenste huurobject te reserveren. Voor een bindende reservering (boeking) is het noodzakelijk om een schriftelijke mededeling van de huurder (per brief, mail of fax) aan de bemiddelaar én een schriftelijke bevestiging (per brief, mail of fax) van de bemiddelaar aan de huurder (bevestiging van de boeking/rekening) te hebben.

2. Online-boekingen treden in werking door een schriftelijke bevestiging van de bemiddelaar aan de huurder (bevestiging van de boeking/rekening) per brief, mail of fax.

3. De bevestiging van de boeking/rekening geschiedt binnen 14 dagen. Gedurende deze tijd is de huurder aan zijn aanbod gebonden. Eerst met het sturen van de bevestiging van de boeking/rekening is de huurovereenkomst bindend tot stand gekomen.

4. De boeking door de huurder geschiedt voor alle in de aanmelding genoemde resp. onafhankelijk van de benoeming in het kader van het verhuren van het huurobject gebruikmakende personen, voor wiens overeenkomstige verplichtingen de huurder garant staat.

5. Aanvullende overeenkomsten en bijkomende afspraken moeten schriftelijk
gebeuren en zijn alleen dan bindend onderdeel van de huurovereenkomst, wanneer zij inbegrepen zijn in de bevestiging van de boeking/rekening.

6. In geval van een afwijking van de bevestiging van de boeking/rekening van de objectbeschrijving, is er sprake van een nieuwe offerte. In dit geval wordt de boeking alleen daardoor bindend, wanneer de huurder zijn acceptatie binnen een termijn van 10 dagen na toegang van de bevestiging van de boeking/rekening verklaart ofwel een betaling daarvoor binnen deze termijn uitvoert. In het andere geval vervalt deze offerte, zonder verdere verklaring.

7. Overdracht van de huurovereenkomst aan derden vereist uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging (bevestiging van de boeking/rekening) door de bemiddelaar.

C) Prijzen

1. De huurprijzen zijn aangegeven met de objectbeschrijving. De huurprijs houdt in de door de verhuurder beschreven diensten, alsmede alle met de bemiddeling verbonden kosten en provisies inclusief die van de bemiddeling.

2. Bij vakantiehuizen en vakantiewoningen is de prijs per huurobject en week aangegeven. Bij verblijven van meerdere weken worden de prijzen van de overeenkomstige seizoentijden bij elkaar opgeteld. De opgegeven objectprijzen zijn gewoonlijk inclusief elektriciteit, gas, water, beddegoed en eindschoonmaak van het object, zover niet anders vermeldt in de objectbeschrijving.

3. Persoonsafhankelijke kosten zoals verpleging/maaltijden, toeristenbelasting, bemiddelingskosten van uw reisburo, eventuele premies voor gewenste reisverzekeringen of eventuele bijdragen (b.v. afwijkende aankomst of korter verblijf) zijn niet in de huurprijs opgenomen en worden apart berekend.

4. Hotelprijzen zijn per persoon per dag aangegeven, indien niet anders in de objectbeschrijving aangegeven is. Uitzonderingen worden in de objectbeschrijving gedetailleerd bij elk object aangegeven.

5. Kinderkortingen worden voor kinderen, die tijdens het hele verblijf de opgegeven leeftijd niet overschreiden, toegestaan. (Toelichting: tot 12 jaar zijn kinderen, die het 12-de levensjaar nog niet voltooid hebben). Kleine kinderen, die in hotels gratis ondergebracht zijn, hebben geen aanspraak op een eigen bed en verpleging.

6. Indien bij hotels als verpleging halfpension, volpension of `all inclusive` geboekt is, is de eerste maaltijdvoorziening op de dag van aankomst het avondeten en de laatste maaltijdvoorziening op de dag van vertrek het ontbijt.

7. Om rechtvaardige redenen (b.v. wisselkoersveranderingen) is de verhuurder bevoegd, de huurprijs te verhogen. De prijsverhoging is tot 4 maanden vóór het begin van de huurtijd toegestaan. Een prijsverhoging van meer dan 5 % geeft de huurder het recht, binnen 10 dagen, zonder betaling van een vergoeding, tot opzegging van de huurovereenkomst. Wij adviseren de huurder in zijn eigen belang de annulering schriftelijk aan te gaan. Anders wordt van een acceptatie van de prijsaanpassing uitgegaan.

8. Maatstaf voor de huurprijs zijn de prijzen, zoals in de bevestiging van de boeking/rekening aangegeven. Zijn er afwijkingen ontstaan in de periode tussen boeking en bevestiging van de boeking/rekening, dan gelden de regelingen onder punt B 6 (boekingen en reserveringen).

9. Bij betaling ter plaatse is de voorgeschreven valuta met de verhuurder bindend afgesproken, ook wanneer de totale rekening in een andere valuta aangegeven is.

D) Aantal personen en omvang van de prestaties/diensten

De omvang van de diensten kan men opmaken uit de objectbeschrijving.Een huurobject mag niet door meer personen (volwassenen, kinderen en baby`s) bewoond worden (ook niet tijdelijk) dan aangegeven. De verhuurder mag overtallige personen afwijzen, bij een mogelijke onderbrenging kosten apart berekenen of de huurder direct wegens schending van het huurverdrag zonder teruggave van de huur het huis verweigeren. Wanneer de leeftijd van de meereizende kinderen niet aangegeven is, gaat de verhuurder uit van volwassen personen.

E) Betalingen

1. Met het versturen van de bevestiging van de boeking/rekening wordt een aanbetaling op de gehele prijs verschuldigd. De aanbetaling kan bij bijzondere seizoentermijnen de hoogte van de totale prijs bepalen. Bij de boeking wordt in de regel een aanbetaling van 25 % van de totale prijs, tenminste 100 €/150 CHF per object per week verschuldigd in de aangegeven valuta.

2. Betalingen zijn tot de in de bevestiging van de boeking/rekening vermelde datum (=creditering op het genoemde conto) in de gevraagde valuta te betalen. Zijn betalingen "ter plaatse" afgesproken, zo zijn deze op de dag van het huurbegin contant voor de sleutelovergave in de genoemde valuta aan de verhuurder te overhandigen.

3. Komen de gevraagde betalingen niet tot stand tot de aangegeven termijnen, heeft de verhuurder het recht, deze boeking volgens de regelingen onder punt I genoemd, te annuleren.
F) Huurtegoedbon (Mietgutschein)

1. De huurder ontvangt van de verhuurder na ingang van alle voor huurbegin verschuldigde betalingen overeenkomstig de bevestiging van de boeking/rekening (evenwel ten vroegste 4 weken voor de heenreis wegens de actualiteit) een huurtegoedbon (Mietgutschein), die hem het recht geeft tot gebruik van het geboekte huurobject. De overhandiging van de sleutels voor het huurobject geschiedt aan de plaats van sleutelovergave tegen overgave van de huurtegoedbon.(Mietgutschein).

2. Op de huutegoedbon (Mietgutschein) staan alle noodzakelijke gegevens over uw geboekt huurobject en uw verhuurder.

G) Plicht tot medewerking

1. Stelt de huurder bij de overgave van het huurobject beschadigingen vast of heeft hij bezwaren in verband met de objectbeschrijving, zo zijn deze onmiddelijk te melden aan de huurder. Omdat bij dergelijke afwijkingen ook een fout bij de bemiddelingsdiensten kan bestaan, is de huurder verplicht, de bemiddelaar onmiddelijk daarover te informeren, om hem bij tekorten van zijn bemiddelingsplichten de mogelijkheid tot verbetering te geven.

2. Het wordt aangeraden, in het geval van bezwaren of klachten, die door de ver-huurder niet worden verholpen, zich direct met hem over een korting van de huurprijs eens te worden en deze af te handelen. Uit het standpunt van de verhuurder is een mindering van de huur niet mogelijk, wanneer de huurder achterwege laat, de beschadigingen of bezwaren ter plaatse aan te wijzen en hun verbetering te eisen. In dit geval verliest de huurder elke aanspraak op mindering van de huur ingevolg van de huurovereenkomst. Het geldend maken van aanspraken na het einde van de huurtijd is uitgesloten. De bemiddelaar kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

3. In het geval van storingen van diensten is de huurder verplicht, bij het verhelpen hiervan coöperatief mee te werken, vooral een bezoek van het object door de verhuurder of diens bevolmachtigde te dulden en de schade zo klein mogelijk te houden.

4. Het aan de huurder voor gebruik aanvertrouwde huurobject is bij vertrek in een zodanige toestand aan de verhuurder terug te geven, zoals de huurder het had overgenomen. Ontstane beschadigingen tijdens de huurtijd moeten onmiddelijk aan de verhuurder gemeldt worden.

H) Basisschoonmaak en eindschoonmaak

1. De basisschoonmaak is de (bezemschone) teruggave van het huurobject aan de verhuurder op de dag van vertrek. Dit omvat de verwijdering van alle voedselresten, reiniging van vaatwerk en keukengereedschap en verder het wegbrengen van alle afval door de huurder.

2. Deze basisschoonmaak is, onafhankelijk van de eindschoonmaak door de huurder uit te voeren.

3. De navolgende eindschoonmaak door de verhuurder, die al naar gelang de objectbeschrijving apart berekend wordt of in de huurprijs onthouden is, geschiedt onafhankelijk van de basisschoonmaak.

I) Annulering van de boeking door de huurder

De huurder kann op elk moment voor huurbegin van zijn boeking terugtreden. De annulering zou in eigen belang van de huurder door deze schriftelijk verklaard worden. Beslissend voor het tijdstip van de annulering is de ingang van de annuleringsverklaring bij de bemiddelaar als vertegenwoordiger van de verhuurder.Gaat de huurder zijn boeking annuleren of reist hij niet of met vertraging aan, zo kan de verhuurder een redelijke compensatie voor de getroffen huurvoorzieningen, huuruitval en andere gemaakte kosten verlangen. Het bedrag wordt in het algemeen berekend in samenhang met de hoogte van de huurprijs en kan globaal berekend worden. Bij de berekening van deze compensatie wordt normaal gesproken rekening gehouden met de bespaarde uitgaven en andere lasten.
De globale aanspraak van de verhuurder bedraagt:
- vanaf de datum van de boeking t/m 61 dagen voor huurbegin 25 % van de huurprijs,
- vanaf 60 t/m 55 dagen voor huurbegin 50 % van de huurprijs,
- vanaf 54 t/m 45 dagen voor huurbegin 60 % van de huurprijs,
- vanaf 44 t/m 35 dagen voor huurbegin 70 % van de huurprijs,
- vanaf 34 t/m 25 dagen voor huurbegin 80 % van de huurprijs,
- vanaf 24 t/m 15 dagen voor huurbegin 85 % van de huurprijs,
- vanaf 14 t/m 2 dagen voor huurbegin 90 % van de huurprijs en
- bij latere annulering of niet gebruikmaking van het huurobject 95% van de huurprijs,
voor zover geen andere voorwaarden zijn vermeld. Het is aan de verhuurder, bij uitzonderlijke gevallen, dat de geldend gemaakte kosten niet of in wezenlijk geringere omvang zijn ontstaan. Het geldend maken van de concrete schade blijft uitdrukkelijk voorbehouden.

J) Annulering door de verhuurder

1. De verhuurder kan op elk moment tegen terugbetaling van de al aanbetaalde
huurprijs, van het huurverdrag terugtreden, wanneer hij niet in staat is tot het nakomen van de huurovereenkomst. Zonodig kan de verhuurder een ander object aanbieden, zover dit mogelijk is. Bij bemiddeling van een gelijkwaardig of zelfs beter aanbod geldt het huurverdrag als vervuld.

2. De verhuurder kan zich bovendien voor het begin van de verhuur terugtrekken of na begin van de verhuur opzeggen, wanneer
- de huurder de verwezenlijking van het verdrag ondanks uitdrukkelijke vermaning blijvend stoort,
- de huurder zich dermate in strijd met het verdrag gedraagt, dat een onmiddelijke huuropzegging gerechtvaardigd is of
- de huurder niet bereid is tot het betalen van de verschuldigde huurprijs.
In deze gevallen volgt de aanspraak van de verhuurder tegenover de huurder de regels van punt I van deze AGB.

K) Verjarings- en aansprakelijkheidsbeperkingen

1. Contractuele garantieaanspraken van de huurder tegenover de Interholiday AG hebben een verjaringstermijn van een jaar. De verjaring begint op de dag van het volgens het verdrag vastgestelde huureinde. Dit is niet van toepassing voor schaden uit letsel van leven, lichaam of gezondheid, voor zover deze berusten op een nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim van de Interholiday AG.

2. De huurder is verplicht, zijn contractuele garantieaanspraken binnen een maand na het in het verdrag vastgestelde huureinde tegenover de Interholiday AG geldend te maken. Dit is evenzo niet van toepassing voor schade uit letsel van leven, lichaam en gezondheid, voor zover deze berusten op een nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim van de Interholiday AG.

3. De aansprakelijkheid van de Interholiday AG voor contractuele schadeclaims, die geen lichamelijke schade zijn, is beperkt tot het drievoudige van de huurprijs, in zover een schade van de huurder nog opzettelijk nog grof nalatig veroorzaakt werd.

L) Bemiddelings- en administratiekosten
De Interholiday AG int bemiddelingskosten in een hoogte van CHF 29,-/EUR 19,- voor geslaagde bemiddelingen. Naar uw wens en naar toestemming door de verhuurder kunnen afwijkende verdragscondities (b.v. een extra kinderbedje, verandering van de bezetting, afwijkende aan- en vertrektijden, extra huisdieren, verandering van namen,speciale wensen ter plaatse enz.) worden afgesproken. Daarvoor worden administratiekosten in hoogte van CHF 25,-/EUR 15,- per dokument voor het extra werk voor aanpassing van het verdrag, terugmelding, het nieuw opmaken van rekeningen en afrekeningen, organisatie, vertaling en documentatie en verdere werkzaamheden in rekening gebracht.

M) Bevoegde gerecht

Het bevoegde gerecht voor alle aanspraken tegenover de Interholiday AG is Zug, Zwitserland.