Wat is DAC7 en wat zijn mijn taken als host?

1. Over DAC7

DAC7 (EU-Richtlijn 2021/514 van de Raad) is een wet die door de Europese Unie is geïmplementeerd om de belastingsamenwerking tussen haar lidstaten te vergemakkelijken. Het belangrijkste doel is het bevorderen van transparantie in de inkomsten van verkopers (d.w.z. verkopers/hosts of verhuurders) die gebruik maken van online platforms. De wettelijke vereisten voor DAC7 worden uiteengezet in de respectieve nationale uitvoeringswetten van DAC7. Als online platform zijn we verplicht om de relevante belastingdienst bepaalde informatie te verstrekken over onze providers/hosts, inclusief particuliere en professionele providers die transacties uitvoeren via ons platform. De bevoegde belastingdienst zal deze informatie delen met belastingdiensten in andere EU-lidstaten.

A. Wat is het toepassingsgebied?

DAC7 legt digitale online platforms een wettelijke verplichting op om informatie te rapporteren over belastingbetalers van leveranciers/gastheren die inkomsten verwerven uit activiteiten zoals de verhuur van onroerend goed. Deze verplichtingen gelden als de leverancier/gastheer is gevestigd in een EU-lidstaat of als de inkomsten worden gegenereerd uit een aanbod binnen de EU.

B. Hoe lang bewaart u de voor dit doel verzamelde gegevens?

We bewaren de relevante informatie zo lang als nodig is om aan onze verplichtingen onder DAC7 en de relevante nationale uitvoeringswetgeving van DAC7 te voldoen.

C. Is dit een eenmalige of terugkerende rapportageverplichting?

DAC7 voorziet in een jaarlijkse, d.w.z. terugkerende, rapportageverplichting. De informatie die we verzamelen om aan onze DAC7-verplichtingen te voldoen, wordt uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend op het verslagjaar gerapporteerd aan de relevante belastingdienst. Het eerste rapport wordt uiterlijk 31 januari 2024 ingediend voor het kalenderjaar 2023.

D. Wat gebeurt er als ik mijn gegevens niet verstrek?

We sturen u een herinnering als u de vereiste informatie niet verstrekt. Zelfs na de tweede herinnering moeten we, als u de informatie niet uiterlijk binnen de aangegeven periode na de eerste herinnering verstrekt, betalingen aan u bevriezen en/of uw account blokkeren totdat de vereiste informatie is verstrekt.

2. Vereiste informatie

De volgende informatie wordt gerapporteerd aan de bevoegde belastingdienst.

Privé (individueel)

 • Voornaam en achternaam
 • Adres van hoofdverblijfplaats
 • Geboortedatum
 • Fiscaal identificatienummer (TIN) en EU-lidstaat waar het is uitgegeven
 • Geboorteplaats (als het TIN niet beschikbaar is)
 • Omzetbelasting-identificatienummer (indien beschikbaar)
 • Lidstaat van verblijf (of staat waar het op de lijst geplaatste onroerend goed zich bevindt)
 • Alle door ons in rekening gebrachte kosten
 • Nettobedrag dat de provider/host via ons platform per kwartaal verdient
 • Aantal boekingen per kwartaal
 • Identificator(en) van de financiële rekening, d.w.z. de bankrekening (indien beschikbaar)
 • Naam van de financiële rekeninghouder, indien verschillend van de host (indien beschikbaar)
 • Adres van het pand op de lijst
 • Nettobedrag verdiend per woning per kwartaal
 • Kadasternummer (indien beschikbaar)
 • Type woning waarvoor geadverteerd wordt (indien beschikbaar)
 • Aantal gehuurde nachten (per woning op de lijst)

Professioneel (Bedrijf)

 • Bedrijfs-/juridische naam
 • Geregistreerd bedrijfsadres
 • Bedrijfsregistratienummer (bijv. handelsregisternummer)
 • Fiscaal identificatienummer (TIN) en lidstaat van afgifte
 • Bestaan van een vaste inrichting in de EU (indien aanwezig en betrokken bij de verhuuractiviteit)
 • Omzetbelasting-identificatienummer (indien beschikbaar)
 • Lidstaat van vestiging (of waar de opgesomde eigendommen zich bevinden)
 • Alle door ons in rekening gebrachte kosten
 • Nettobedrag dat de provider/host via ons platform per kwartaal verdient
 • Aantal boekingen per kwartaal
 • Identificator(en) van de financiële rekening, d.w.z. de bankrekening (indien beschikbaar)
 • Naam van de financiële rekeninghouder, indien verschillend van de provider/gastheer (indien beschikbaar)
 • Adres van het pand op de lijst
 • Nettobedrag verdiend per woning per kwartaal
 • Kadasternummer (indien beschikbaar)
 • Type woning waarvoor geadverteerd wordt (indien beschikbaar)
 • Aantal gehuurde nachten (per woning op de lijst)

3. Op wie heeft DAC7 invloed?

A. Moet ik informatie verstrekken voor alle objecten als ik een verkoper/gastheer ben die meerdere objecten heeft geregistreerd op het platform?

Ja, als je een aanbieder/gastheer bent die meerdere objecten heeft geregistreerd op ons platform en als je een object beheert in de EU, moet je informatie verstrekken over jezelf/je bedrijf en de objecten. Dit omvat het verstrekken van de bovenstaande vastgoedinformatie zoals adres en type vastgoed voor elk vastgoed.

B. Moet ik informatie indienen als ik zowel binnen als buiten de EU vastgoed beheer?

Ja, je moet informatie verstrekken als een van je aanbiedingen die op ons platform zijn geregistreerd zich in de EU bevindt.

C. Moet ik informatie indienen als ik niet in de EU woon, maar een woning in de EU beheer?

Ja, je moet informatie verstrekken als je in de EU gevestigd bent of als je onroerend goed in de EU aanbiedt op ons platform.

D. Ik ben niet de eigenaar van het pand en beheer het alleen op het platform met mijn eigen account. Moet ik nog steeds mijn gegevens invullen?

Ongeacht de eigenaar van de woning zijn we verplicht om informatie te verzamelen over de aanbieder/gastheer met wie we een contractuele relatie hebben (d.w.z. de eigenaar van de account op het platform). Als u dus een woning beheert op ons platform, zelfs als u niet de eigenaar bent, moet u informatie verstrekken over uzelf en de woning.

E. Ik ben niet de eigenaar op het platform en ik beheer het account van de eigenaar op het platform. Moet ik dan nog steeds mijn gegevens invullen?

Als u een woning beheert op ons platform met behulp van de account van de eigenaar van de woning, hebben we informatie nodig van de eigenaar van de woning die een contractuele relatie met ons heeft (d.w.z. de accounthouder van het platform) en de woning.

F. Als ik mijn account/bezit deactiveer (of verwijder), worden mijn gegevens dan nog steeds doorgegeven?

Als je je account deactiveert voor 1 januari 2023 en geen boeking(en) hebt in 2023, vallen je gegevens niet onder DAC7. Je gegevens worden echter wel gerapporteerd als je een woning hebt gehuurd via ons platform voor een periode in 2023, zelfs als je je account/woning voor 2023 deactiveert (of verwijdert).

4 Tijdschema en registratie

A. Aanbieders/gastheren die zich na 1 januari 2023 registreren

Alle nieuwe providers/hosts die zich na 1 januari 2023 op ons platform registreren, moeten ons de bovenstaande informatie verstrekken. Als je de informatie niet hebt verstrekt toen je je registreerde op het platform, moet je de informatie binnen 30 dagen na ontvangst van een verzoek om informatie van ons verstrekken.

B. Aanbieders/gastheren die zich vóór 1 januari 2023 hebben geregistreerd

Alle bestaande providers/hosts die zich vóór 1 januari 2023 op ons platform hebben geregistreerd, moeten de bovenstaande informatie vóór eind 2023 verstrekken.

C. Aanbieders/hosts die zich vóór 1 januari 2023 hebben geregistreerd maar na 1 januari 2023 een nieuw object hebben geregistreerd

Als u zich vóór 1 januari 2023 op ons platform hebt geregistreerd, maar na 1 januari 2023 een nieuw onroerend goed registreert, moet dit nieuwe onroerend goed worden opgenomen in de kennisgeving voor het kalenderjaar 2023. Dien in dit geval de informatie in binnen 30 dagen na ontvangst van een informatieverzoek van ons.

5. Gegevensverzameling

Volg deze stappen om de vereiste bedrijfsinformatie in je account bij te werken:

 • Log in op owner.atraveo.com
 • Klik op "Mijn profiel" in de navigatiebalk aan de linkerkant
 • Vul de gedeelten met een sterretje in met ontbrekende informatie
 • Controleer, update (indien nodig) en bevestig je bestaande informatie
 • Klik op Opslaan

6. Gegevensbescherming

A. Wat is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking?

DAC7 verplicht digitale online platforms om informatie over belastingbetalers te rapporteren die is verzameld om de belastingprocedure uit te voeren. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 (1) lit. c General Data Protection Regulation (GDPR) in combinatie met de nationale belastingwetgeving.

B. Wie ontvangt de informatie?

Als online platform zijn we verplicht om de relevante belastingdienst bepaalde informatie te verstrekken over onze providers/hosts, inclusief particuliere en professionele providers die transacties uitvoeren via ons platform. De bevoegde belastingdienst geeft deze informatie door aan de lokale belastingautoriteiten in de relevante deelstaten (indien van toepassing) of andere EU-lidstaten.

C. Hoe kan ik mijn rechten als betrokkene uitoefenen onder de GDPR?

Meer informatie over het uitoefenen van uw rechten als betrokkene vindt u in ons Privacybeleid.

7. FAQ's

A. Wat is een bedrijfsregistratienummer (handelsregisternummer)?

Een bedrijfsregistratienummer (handelsregisternummer) wordt uitgegeven wanneer je je bedrijf registreert bij een kamer van koophandel of een bedrijfsregister in het land waar je je bedrijf registreert.

B. Wat is een fiscaal identificatienummer (TIN)?

Een fiscaal identificatienummer (TIN) wordt uitgegeven door de belastingdienst om een belastingbetaler te identificeren.

C. Wat is een btw-identificatienummer (USt-IdNr.)?

Een btw-identificatienummer wordt toegekend door je belastingdienst wanneer je het aanvraagt voor btw-doeleinden. In sommige landen kunnen het TIN en het btw-identificatienummer identiek zijn. Voer in dat geval twee keer hetzelfde nummer in.

image-tag